หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งรูปลักษณ์ รสชาติและคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับมูลค่าเพิ่มและความพอใจสูงสุด

พันธกิจ

       - วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภคในตลาดหลัก

       - แสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่ม

       - ดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของต้นทุนเพื่อให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

       - พัฒนาทักษะและสนับสนุนพนักงานให้เพิ่มพูนความสามารถ รวมทั้งสร้างเสริมคุณค่าและทัศนคติที่ดี

       - ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและไม่ขัดแย้งกับข้อกฏหมาย