|
Thai San Miguel

CSR

found 11 items

งานเข้าพรรษา 2556

update : 5 สิงหาคม 2556
ในวันเข้าพรรษา 19 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อไปทำบุญถวายเทียนพรรษาและอัฐบริขารต่างๆณ วัดวังขนายทายิการาม เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สอยในช่วงจำพรรษา 3 เดือน ชาวไทยซานฯ ตั้งใจทำบุญ ถวายสิ่งของต่างๆ ด้วยใจบริสุทธิ์ พร้อมปฏิบัติตนในศีลในธรรม อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้ากันทั้งบริษัทฯ...
รายละเอียด
1 2 3