หน้าหลัก » ป๊อบอัพ » มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

 

บริษัทฯ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน การบริหารคุณภาพ ของการผลิตสินค้า ในระดับสาก

 

ISO 9001-2008 จาก ACS REEGISTRARS Quality Assurance

 

UKAS QUALITY MANAGEMENT Reg.No.229 จากประเทศอังกฤษ