หน้าหลัก » ติดต่อเรา » สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
ที่อยู่ : อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 18,
  123 ถนนรัชดาภิเษก, แขวง/แขต ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2246-9900

- แผนกขายในประเทศ  ต่อ 164
- แผนกขายต่างประเทศ ต่อ 126
- แผนกการตลาด ต่อ 156
- แผนกบัญชีและการเงิน ต่อ 130 – 133

แฟ๊กซ์ : 66 (0) 2641-3973  
ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ : 66 (0) 2246-9588