กิจกรรม MID YEAR 2013

Update :  11 ตุลาคม 2556

กิจกรรม MID YEAR ‘ 2013 

7 AUGUST 2013

ผู้บริหาร กล่าวเปิดงาน และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ในช่วงครึ่งปีหลัง

 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม MID YEAR’2013  

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ จิตเบิกบาน งานเป็นสุข สนุกกับงาน ” 

กิจกรรมองค์กรในฝันเพื่อสร้างความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม MID YEAR’2013

 ในครั้งนี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ