หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรม » ข่าวกิจกรรม » บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด สนับส...

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด สนับสนุนแอลกอฮอล์ 70% แก่แพทยสมาคม

Update :  21 เมษายน 2563

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด สนับสนุนแอลกอฮอล์ 70% แก่แพทยสมาคม เพื่อนำไปมอบให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและหยุดยั้งการระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจ ไทย และ ฟิลิปปินส์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,650 ล้านบาท มีโรงงานกลั่นแอลกอฮอล์ อยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 10 ปี โดยเน้นถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานและชุมชน จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำเพื่อสังคมตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้หยุดการส่งออกแอลกอฮอล์ไปต่างประเทศและหันมาผลิตแอลกอฮอล์เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรและหน่วยงานในประเทศที่สามารถนำแอลกอฮอล์ของบริษัทฯ ไปใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อและช่วยระงับการระบาดของโรค รวมทั้งการบริจาคแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส COVID-19 ดังกล่าว