อีเอ็นเอ

 ENA กลุ่มแอลกอฮออล์เพิ่ออุตสาหกรรม (ENA) บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์คุณภาพและความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ENA รวมถึง รับจ้างผลิตสินค้าในกลุ่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปจำหน่าย